IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2016:1

Tid från arbetslöshet till utbetalning

I denna rapport har IAF undersökt vilka möjligheter det finns att minska tiden mellan arbetslöshet och utbetalning, dels med nuvarande regelverk och tillgängliga IT-lösningar,...

Rapport

2015:30

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Unionens arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Unionens arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2015:31

Uppbörden av finansieringsavgift -arbetslöshetskassornas medlemsuppgifter

Arbetslöshetskassornas medlemsuppgifter ligger till grund för den finansieringsavgift arbetslöshetskassorna varje månad betalar till staten. IAF har granskat underlag från...

Rapport

2015:32

Ekonomigranskning 2015

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) granskar varje år arbetslöshetskassornas årsredovisningar. Granskningen görs utifrån villkoren i Inspektionen...

Rapport

2015:29

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Akademikernas erkända arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter...

Rapport

2015:28 Reviderad 2016-02-04

Arbetsförmedlingens uppföljning av aktivitetsrapporter som bedömts ej ok

IAF konstaterade i rapporten Arbetsförmedlingens vidtagna åtgärder utifrån innehållet i aktivitetsrapporter (2014:22) att det fanns brister i hur Arbetsför­medlingen...

Rapport

2015:24

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt...

Rapport

2015:25

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna...

Rapport

2015:26

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Handelsanställdas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna...

Rapport

2015:27

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan IF Metall

IAF har genomfört en granskning av IF Metalls arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport