IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2019:5

Lika i sak – lika för alla?

Lika i sak – lika för alla? Tillämpar arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen sanktionsregelverket på ett likvärdigt sätt? – Nej. En studie från IAF visar...

Rapport

2019:3

Statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen

Statsbidragshanteringen inom arbetslöshetsförsäkringen Hanteringen av statsbidrag inom arbetslöshetsförsäkringen fungerar i stort bra mellan Arbetsförmedlingen och...

Rapport

2019:2

Sammanläggning av underrättelser på arbetslöshetskassorna

Det finns risk för bristande likabehandling när arbetslöshetskassorna lägger samman flera underrättelser om misskötsamhet när de beslutar om en sanktion enligt...

Rapport

2019:1

Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen

Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen IAF har beräknat kostnaden av den felaktiga hanteringen hos Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna under 2017.

Rapport

2018:15

Arbetsförmedlingens kontrollarbete

IAF har fått i uppdrag i regleringsbrevet för 2018 att granska Arbetsförmedlingens kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen och inom de arbetsmarknadspolitiska programmen.

Rapport

2018:14

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat om Arbetsförmedlingen säkerställer sin kontrollfunktion när arbetsförmedlingstjänster utförs...

Rapport

2018:13

Är arbetssökandes handlingsplaner uppdaterade och aktuella?

Är arbetssökandes handlingsplaner uppdaterade och aktuella? Det är endast i 13 av 250 handlingsplaner (5 procent) som Arbetsförmedlingen lever upp till kravet att arbetssökandes...

Rapport

2018:12

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2017

Den årliga granskningen av årsredovisningar från Sveriges 27 arbetslöshetskassor visar att få kassor avviker från den föreskrift som styr vad redovisningen ska rapportera.

Rapport

2018:11

Arbetsförmedlingens stöd till arbetssökande som inte använder digitala tjänster

Arbetsförmedlingens uppdrag är att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, bland annat genom att prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och...

Rapport

2018:10

Hur många underrättelser låter arbetsförmedlarna bli att lämna?

En del av arbetsförmedlarnas kontrollarbete består i att lämna underrättelser till arbetslöshetskassan och den interna enheten Ersättningsprövning. Det ska de göra...

Rapport