IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2018:11

Arbetsförmedlingens stöd till arbetssökande som inte använder digitala tjänster

Arbetsförmedlingens uppdrag är att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt, bland annat genom att prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och...

Rapport

2018:10

Hur många underrättelser låter arbetsförmedlarna bli att lämna?

En del av arbetsförmedlarnas kontrollarbete består i att lämna underrättelser till arbetslöshetskassan och den interna enheten Ersättningsprövning. Det ska de göra...

Rapport

2018:8

Implementering av regeländringarna inom etableringsersättningen

Införandet av nya regler inom etableringsersättningen som både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hanterar har generellt fungerat bra. I rapporten redovisar IAF...

Rapport

2018:9

Granskning av IF Metalls arbetslöshetskassa

IF Metalls arbetslöshetskassa är den tredje arbetslöshetskassan som blivit granskad enligt en ny modell som utvecklats för att stärka granskningen av arbetslöshetskassornas...

Rapport

2018:6

Arbetslöshetskassornas styrelsearbete

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas styrelsearbete. Granskningen belyser skillnader mellan styrelser och styrelsearbetet i...

Rapport

2018:7

Arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) kan konstatera att arbetslöshetskassorna har utvecklat den interna styrningen och kontrollen inom arbetslöshetsförsäkringen.

Rapport

2018:5
2018:4

Underlag för bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att lämna ett underlag för bidrag till arbetslöshetskassor.

Rapport

2018:3

Hantering av uteslutning och frånkännande

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har följt upp rekommendationerna som lämnades i rapporten 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden.

Rapport

2018:2

Kopplingar mellan arbetslöshetskassor och närliggande organisation

Rapporten redogör för de samarbeten och de kopplingar som finns mellan arbetslöshetskassorna och närliggande organisationer som ofta är ett fackförbund. Samarbeten och...

Rapport