IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Upphävda föreskrifter

Här publiceras de föreskrifter som har upphävts. IAF:s föreskrifter ges ut i en tryckt originalversion. Observera att det kan förekomma fel i internetversionen. Det är den tryckta utgåvan som gäller.