IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Konsekvensutredningar

Här publicerar vi konsekvensutredningar som tagits fram i samband med förändring av IAF:s föreskrifter.