IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten

Konsoliderad version med ändringar införda t o m IAFFS 2020:3. Grundföreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2018.

Beslutade den 30 november 2017.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om i vilka fall en programdeltagare ska anses ha godtagbara skäl enligt 6 kap. 2 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser för att inte aktivt söka lämpliga arbeten med hänsyn till det program som deltagaren deltar i och vilket skede av programmet deltagaren är i. (IAFFS 2020:3).

Särskilda arbetsmarknadspolitiska program och programinsatser 

2 § En programdeltagare ska anses ha godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten under hela den period som programdeltagaren deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet stöd till start av näringsverksamhet enligt 18 § första stycket förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. (IAFFS 2020:3).

3 § Har upphävts genom IAFFS 2020:3.

Övergångsbestämmelser

IAFFS 2017:5

  1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.
  2. De upphävda föreskrifterna (IAFFS 2017:3) om godtagbara skäl för programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller fortfarande för ersättningar som avser tid före ikraftträdandet.

IAFFS 2020:3

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2020.
  2. Den äldre lydelsen av 2 § gäller fortfarande för deltagare i det arbetsmarknadspolitiska programmet förberedande insatser som har påbörjat en anvisad insats före ikraftträdandet.