På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten

Konsoliderad version med ändringar införda t o m IAFFS 2020:3.

Beslutade den 30 november 2017.

Tillämpningsområde

1 § /Upphör att gälla U:2020-11-01/ Denna författning innehåller föreskrifter om godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten enligt 6 kap. 2 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Föreskrifterna avser programdeltagare som deltar i arbetsmarknadspolitiska program eller programinsatser som ger rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 

1 § /Träder i kraft I:2020-11-01/ Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om i vilka fall en programdeltagare ska anses ha godtagbara skäl enligt 6 kap. 2 § förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser för att inte aktivt söka lämpliga arbeten med hänsyn till det program som deltagaren deltar i och vilket skede av programmet deltagaren är i. (IAFFS 2020:3).

Särskilda arbetsmarknadspolitiska program och programinsatser 

2 § /Upphör att gälla U:2020-11-01/ En programdeltagare ska anses ha godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten under hela den period som programdeltagaren deltar i något av följande arbetsmarknadspolitiska program eller programinsatser.

  1. stöd till start av näringsverksamhet enligt 18 § första stycket förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller
  2. förberedande insatser som är individuellt anpassade arbetsmarknadspolitiska insatser för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, utbildning eller arbete.

Insatserna kan i dessa fall bestå av

  • kartläggning, vägledning och rehabilitering enligt 30 § andra stycket 1 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

2 § /Träder i kraft I:2020-11-01/ En programdeltagare ska anses ha godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten under hela den period som programdeltagaren deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet stöd till start av näringsverksamhet enligt 18 § första stycket förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. (IAFFS 2020:3).

/Rubriken utgår U:2020-11-01/ Godtagbara skäl under en begränsad tid

3 § /Upphör att gälla U:2020-11-01/ Under en begränsad period kan, även vid deltagande i andra arbetsmarknadspolitiska program eller programinsatser än vad som anges i 2 §, finnas godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten. Detta gäller om programdeltagaren, för en kortare tid, behöver insatser av kartläggande, vägledande, rehabiliterande karaktär eller annan insats för att kunna fullfölja programmet eller programinsatsen. 

3 § /Träder i kraft I: 2020-11-01/ Har upphävts genom IAFFS 2020:3.

Övergångsbestämmelser

IAFFS 2017:5

  1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.
  2. De upphävda föreskrifterna (IAFFS 2017:3) om godtagbara skäl för programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller fortfarande för ersättningar som avser tid före ikraftträdandet.

IAFFS 2020:3

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2020.
  2. Den äldre lydelsen av 2 § gäller fortfarande för deltagare i det arbetsmarknadspolitiska programmet förberedande insatser som har påbörjat en anvisad insats före ikraftträdandet.