På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:1) om övergång mellan stater

Konsoliderad version med ändringar införda t o m IAFFS 2016:2. Grundföreskrifterna trädde i kraft den 1 mars 2015 och beslutades den 22 januari 2015.

Utbetalning i Sverige för utresande med intyg E 303

1 § När arbetslöshetskassan får kopia på intyg E 303, som utfärdas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen enligt villkoren i artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 1), ska utbetalningar till den sökande spärras för den aktuella tremånadersperioden. Utbetalningar får återupptas under denna period om den sökande anmäler sig som arbetssökande vid svensk arbetsförmedling och uppfyller övriga villkor för rätt till arbetslöshetsersättning i Sverige.  

Ersättning i bosättningsstaten

2 § En arbetslös person som omfattas av Rådets förordning (EG) 883/2004 2) artikel 65.5 a eller Rådets förordning (EEG) 1408/71 artikel 71.1 a) ii eller b) ii har rätt till inträde i den arbetslöshetskassa vars verksamhetsområde närmast motsvarar den sysselsättning han eller hon hade i arbetslandet. IAFFS 2016:2.

___________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

IAFFS 2015:1

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2015, då Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:7) om övergång mellan stater upphör att gälla.

IAFFS 2016:2

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2016.

____________

[1] EGT L 149, 05.07.1971, s. 002, Celex 371R1408.

[2] EUT L 200, 07.06.2004, s. 149, Celex 32004R0883R (01).