På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Försäkringsbestämmelser

Bestämmelser ur lag, förordning och föreskrift som rör arbetslöshetsförsäkringen.

Avsnitt 1 - Vilka som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Ändring i lag och förordning

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 7 §. Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 2 b § om Avbrott i medlemskapet

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor

Ändring i lag

Ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 13 b §.

Avsnitt 5 - Dagpenning, karenstid och ersättningsperiod

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 21 §, Övergångsbestämmelser.

Avsnitt 1 - Vilka som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Vem som omfattas av ALF och uppdelningen i grundförsäkring respektive inkomstrelaterad ersättning enligt 1-8 §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 2 juli 2018

Ändring i lag och förordning

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 7 §. Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 2 b § om Avbrott i medlemskapet

Avsnitt 2 - Grundvillkoren i 9 § för rätt till ersättning m.m.

Allmänna villkor för rätt till ersättning med utgångspunkt i de så kallade grundvillkoren i 9 § ALF. I grundvillkoren anges att en sökande ska vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete, vara ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 1 januari 2018

Dom i kammarrätten

Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3613-15.

Avsnitt 3 - Ersättning vid utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning

Allmänna villkor för rätt till ersättning enligt 10 § ALF i samband med utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning ur en arbetslöshetskassa. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 1 januari 2018

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 10 §.

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor

Hur arbetsvillkoret räknas ut och vad som kan tillgodoräknas som arbete för att uppfylla arbetsvillkoret enligt 12-18 §§ ALF. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste den arbetssökande både...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 2 juli 2018

Ändring i lag

Ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 13 b §.

Avsnitt 5 - Dagpenning, karenstid och ersättningsperiod

Ersättningens form, karenstid och ersättningstidens längd enligt 19-23 §§ ALF. Hur avstängningsdagar påverkar ersättningen under en vecka behandlas i avsnitt 9. Hur arbetsvillkoret prövas anges i ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 2 juli 2018

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 21 §, Övergångsbestämmelser.

Avsnitt 6 - Normalarbetstid, dagsförtjänst och dagpenningens storlek

Beräkning av normalarbetstid, dagsförtjänst för arbetstagare, omräkning, skyddsregler och dagpenningens storlek enligt 23 a - 30 §§ ALF. För att en arbetslöshetskassa ska kunna betala ut ersättning...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 2 juli 2018

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 26 §. 27 § upphör, övergångsbestämmelser.

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m.

Samordning av arbetslöshetsersättning och pension eller annan ersättning från någon annan än arbetslöshetskassan enligt 31 - 33 §§ ALF. Avsnittet handlar också om tillfällig arbetslöshetsersättning ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 2 juli 2018

Ändring i lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 31 och 32 §§, övergångsbestämmelser. 33 § upphör att gälla. Förordning (1997:835 om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 5 §, övergångsbestämmelser.

Avsnitt 8 - Företagare

Behandlar bestämmelser om företagare enligt 34 - 37 b §§ ALF. Avsnittet redovisar det nya företagarbegreppet i lagen om arbetslöshetsförsäkring som knyts till kriterierna i inkomstskattelagen. ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 1 januari 2018

Dom i förvaltningsdomstol

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 27 september 2017 i mål nr 6860-16, 6861-16.

Avsnitt 9 - Arbetslöshet del av vecka och säsongsarbetslöshet

Hur arbetslöshetskassorna ska beräkna antalet dagpenningbelopp och ersättning vid säsongsarbetslöshet enligt 38 - 42 §§ ALF. Arbetslöshetskassorna beräknar antalet dagpenningbelopp, dvs. ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 15 maj 2017

Ändring i förordning

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 7 §, SFS 2017:4

Avsnitt 10 - Bisyssla

Under vilka förutsättningar en sökandes extraarbete kan godkännas som en bisyssla enligt 39 - 39 a §§ ALF. Extraarbetet kan antingen vara en anställning eller verksamhet i en egen rörelse. En godkänd...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 1 januari 2018

Grundbelopp

Uppdatering av grundbelopp och exempel

Ändring i förordning

Förordning (1997:835): Ändring i 24, 24 a §§