IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om arbetslöshetsförsäkring...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 8 - Företagare Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om arbetslöshetsförsäkring...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 6 - Redovisning och revision Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:1) om arbetslöshetskassor...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:1) om arbetslöshetskassor Tillsyn...

  • Försäkringsbestämmelser

Kapitel 3 - Överenskommelser med andra stater

Den nordiska konventionen om social trygghet, bilaterala avtal om social trygghet och EU-ländernas avtal med Schweiz. Om kapitlet...

  • Internationella bestämmelser
  • Senast ändrad 1 maj 2014

Ny artikel 15

Uppdateringar enligt nya nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012, SFS 2013:134. Artikel 15 har förts in och uppdateringar till de nya lydelserna har gjorts.

Avsnitt 3 - Ersättning vid utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning

Allmänna villkor för rätt till ersättning enligt 10 § ALF i samband med utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning ur en arbetslöshetskassa. Om...

  • Försäkringsbestämmelser
  • Senast ändrad 30 januari 2020
Rättspraxis

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall om heltidsstudier jämsides med arbetslöshetsersättning.

Lag

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 10 §.