IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 12 - Varning och avstängning Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om  lämpligt arbete Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 12 - Varning och avstängning Förarbete

Otillbörligt uppförande I förarbetena till den tidigare lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring anges följande exempel på otillbörligt uppförande:...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 13 - Frånkännande Lag

Frånkännande av rätt till ersättning 46 § Den som medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller låtit bli att...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 13 - Frånkännande Förarbete

Sanktionsbestämmelserna I förarbetena till 1973 års lag uttalade regeringen bland annat följande: Regeringen anser att det finns anledning att, förutom genom rättslig...

  • Försäkringsbestämmelser

Kapitel 3 - Överenskommelser med andra stater Bilaterala konventioner om social trygghet

Bilaterala konventioner i kraft Sverige har ingått särskilda avtal, så kallade bilaterala konventioner, med andra länder på arbetslöshetsförsäkringsområdet.

  • Internationella bestämmelser

Kapitel 3 - Överenskommelser med andra stater EU-ländernas avtal med Schweiz

Allmänt om avtalet Sedan den 1 juni 2002 tillämpas ett avtal mellan EU:s medlemsländer och Schweiz om samordning av ländernas arbetslöshetsförsäkringssystem.

  • Internationella bestämmelser