IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Kapitel 1 - Regelverk EU-ländernas avtal med Schweiz

Allmänt om avtalet Sedan den 1 juni 2002 tillämpas ett avtal mellan EU:s medlemsländer och Schweiz om samordning av ländernas arbetslöshetsförsäkringssystem.

  • Internationella bestämmelser

Kapitel 5 - Artikel 62 - Beräkning av förmåner Förordning nr 883/2004

Artikel 62 Beräkning av förmåner Den behöriga institutionen i en medlemsstat, i vars lagstiftning det föreskrivs att beräkningen av förmånerna utgår från...

  • Internationella bestämmelser

Kapitel 5 - Artikel 62 - Beräkning av förmåner Förordning nr 987/2009

Artikel 7  Provisorisk beräkning av förmåner och avgifter Om en person i enlighet med grundförordningen är berättigad till en förmån eller skyldig att...

  • Internationella bestämmelser

Kapitel 5 - Artikel 62 - Beräkning av förmåner Rättspraxis

Rättspraxis i EU-domstolen  C-67/79 Fellinger Domstolen fann att beräkningen av arbetslöshetsersättning för en helt arbetslös gränsarbetare ska göras utifrån...

  • Internationella bestämmelser