IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Förordning

Beräkning av dagsbelopp vid samordning med pension 5 § När dagpenningen ska minskas med pension enligt 32 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, räknas...

  • Försäkringsbestämmelser