IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 8 - Den kompletterande arbetslöshetskassan Lag

Den kompletterande arbetslöshetskassan 85 § Rikstäckande organisationer som företräder anställda och företagare på arbetsmarknaden får bilda en kompletterande...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 4 - Finansieringsavgift Lag

Finansieringsavgift 48 § En arbetslöshetskassa ska till staten för varje kalendermånad betala en finansieringsavgift för finansiering av del av statens kostnader för...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 10 - Tillsyn Lag

Tillsyn 89 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna och gör uppföljning av arbetslöshetsförsäkringen.

  • Föreningsrättsliga bestämmelser