På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

Åtgärder inom de arbetsmarknadspolitiska programmen aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. Aktivitetsstöd är ett ekonomiskt stöd som...

  • Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning
  • Senast ändrad 1 augusti 2017

Ny föreskrift

Ny föreskrift, IAFFS 2017:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:4 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Förordning

Beräkning av dagsbelopp vid samordning med pension 5 § /Upphör att gälla U:2018-07-02/ I stället för bestämmelserna i 27 och 32 §§ lagen (1997:238) om...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 10 - Bisyssla Lag

Deltid och bisyssla 39 § Med bisyssla avses i denna lag sådant arbete i anställning eller näringsverksamhet som den sökande före arbetslöshetens inträde under...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete Lag

Varning och avstängning från rätt till ersättning 44 § Ett arbete ska anses lämpligt, om 1. det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete Förordning

Lämpligt arbete 26 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om lämpligt arbete enligt 44 § andra stycket lagen (1997:238)...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete Rättspraxis

Erbjudet arbete i annat land Den arbetssökande avvisade ett erbjudet arbete som byggnadssnickare hos ett bemanningsföretag i Norge och arbetslöshetskassan satte därför ned...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 12 - Varning och avstängning Förarbete

Otillbörligt uppförande I förarbetena till den tidigare lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring anges följande exempel på otillbörligt uppförande:...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 13 - Frånkännande Lag

Frånkännande av rätt till ersättning 46 § Den som medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller låtit bli att...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 13 - Frånkännande Förarbete

Sanktionsbestämmelserna I förarbetena till 1973 års lag uttalade regeringen bland annat följande: Regeringen anser att det finns anledning att, förutom genom rättslig...

  • Försäkringsbestämmelser