På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 10 - Bisyssla Förarbete

Bisyssla Begreppet bisyssla har från och med den 5 juli 2010 definierats i lag. Vid riksdagens behandling av lagändringarna för företagare i arbetslöshetsförsäkringen...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om lämpligt arbete...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 12 - Varning och avstängning Lag

Varning och avstängning från rätt till ersättning 43 § En sökande ska varnas om han eller hon 1. utan godtagbart skäl inte medverkat till att upprätta en individuell...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 12 - Varning och avstängning Förordning

Giltig anledning att lämna arbete 19 c § En giltig anledning att lämna ett arbete enligt 43 b § 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är att en sökande...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 13 - Frånkännande Förordning

Uppgiftsskyldighet 25 a § Under förutsättning att det har betydelse för handläggningen av ett ärende om arbetslöshetsersättning ska en arbetslöshetskassa...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 13 - Frånkännande Rättspraxis

Ej lämnat uppgift om pensionsuttag Fråga om den försäkrade ska frånkännas ersättning då han inte lämnat uppgift om pensionsuttag, trots att han under tidigare...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 15 - Omprövning och överklagande Lag

1 § Då enligt lag eller särskild författning tid skall räknas efter vecka, månad eller år, varde den dag för slutdag ansedd som genom sitt namn i veckan eller...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 15 - Omprövning och överklagande Rättspraxis

Rättidsprövning Arbetslöshetskassan beslutade att avvisa ett överklagande med motiveringen att den klagande inte skickat in överklagandet i original och att överklagandet...

  • Försäkringsbestämmelser