IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regeringens pm Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

IAF har tagit del av förslagen och har inte några synpunkter på innehållet i förslagen.