IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF 20 år 2004-2024

År 2024 firar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 20 år.

IAF finns sedan starten 2004 i Katrineholm. Under det första året anställdes 50 personer till myndigheten. Nu, 20 år senare, är  vi drygt 70 medarbetare. Med vår tillsyn bidrar vi till en väl fungerande arbetsmarknad.

Vi firar vårt 20-årsjubileum med olika aktiviteter

Under året planerar vi bland annat för

  • seminarier under Almedalsveckan, om geografisk och yrkesmässig rörlighet på arbetsmarknaden och om felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen.
  • att ta fram kortare rapporter eller kunskapssammanställningar inom vårt granskningsområde.