IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

IAF har inga synpunkter på förslaget i promemorian om Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa.