IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2020:12

Arbetsförmedlingens automatiska beslut om sanktioner

IAF har granskat Arbetsförmedlingens automatiserade beslut om sanktion, när en programdeltagare inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport inom utsatt tid. Den som är arbetslös...

Rapport

2020:11

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfa

IAF har granskat Arbetslöshetskassan Alfas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. Arbetslöshetskassan har inom arbetslöshetsförsäkringen en...

Rapport

2020:10

På väg till arbete

I den här granskningen belyser IAF arbetssökandes erfarenheter av vägen till arbete. I form av ett magasin redovisar vi resultaten från ett antal intervjuer och en enkätundersökning...

Rapport

2020:9

Bristyrken och arbetslöshet

Vi har granskat hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar som omställningsförsäkring för ersättningstagare som ska söka arbete i bristyrken. Syftet...

Rapport

2020:8

Arbetsförmedlingens centralisering av kontrollarbetet

Under hösten 2019 centraliserade Arbetsförmedlingen delar av sitt kontrollarbete till den nyinrättade enheten Granskning och kontroll. IAF har granskat genomförandet av förändringen...

Rapport

2020:7

Förslag till fördelning av tillfälligt bidrag till arbetslöshetskassorna

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag för hur ett tillfälligt bidrag om 100 miljoner kronor...

Rapport

2020:6

Arbetslöshetskassornas verksamhetsområden

Arbetslöshetskassorna har var och en sitt unika verksamhetsområde. Verksamhetsområdena är utformade på olika sätt, där vissa är mycket vida och omfattar stora...

Rapport

2020:5

Granskning av Journalisternas arbetslöshetskassa

IAF har granskat Journalisternas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. Förvaltning och organisation Granskningen visar att förvaltningen...

Rapport

2020:4

Underlag för bidrag till små arbetslöshetskassor

Underlag för bidrag till små arbetslöshetskassor Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2020 fått i uppdrag att lämna...

Rapport

2020:3

Den nya arbetsmarknaden - utmaningar för dagens arbetslöshetsförsäkring

IAF har granskat hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar i förhållande till nyare arbetsformer som har uppstått inom den så kallade gig- och delningsekonomin där...

Rapport