IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2018:6

Arbetslöshetskassornas styrelsearbete

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas styrelsearbete. Granskningen belyser skillnader mellan styrelser och styrelsearbetet i...

Rapport

2018:7

Arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) kan konstatera att arbetslöshetskassorna har utvecklat den interna styrningen och kontrollen inom arbetslöshetsförsäkringen.

Rapport

2018:5
2018:4

Underlag för bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att lämna ett underlag för bidrag till arbetslöshetskassor.

Rapport

2018:3

Hantering av uteslutning och frånkännande

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har följt upp rekommendationerna som lämnades i rapporten 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden.

Rapport

2018:2

Kopplingar mellan arbetslöshetskassor och närliggande organisation

Rapporten redogör för de samarbeten och de kopplingar som finns mellan arbetslöshetskassorna och närliggande organisationer som ofta är ett fackförbund. Samarbeten och...

Rapport

2018:1

Granskning av Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa är den andra arbetslöshetskassan som IAF granskat enligt en ny modell som utvecklats för att stärka granskningen av arbetslöshetskassornas...

Rapport

2017:17

Felaktigt utbetalad arbetslöshetsersättning

I rapporten redovisar IAF omfattningen av arbetslöshetskassornas fordringar, återkrav och återbetalningar när arbetslöshetsersättning har betalats ut felaktigt. Av rapporten...

Rapport

2017:16
2017:15

Rätt registrering - logiska kontroller i ASTAT

IAF har granskat om det finns brister i arbetslöshetskassornas registrering av vissa beslut. Det huvudsakliga syftet har varit att göra uppgifterna om arbetslöshetsförsäkringen...

Rapport