IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Avsnitt 9 - Samverkan

Samverkan mellan arbetslöshetskassorna enligt 88 § LAK.

I detta avsnitt återges endast de paragrafer som har relevans i avsnittet. Vidare återges paragraferna enligt den senaste lydelsen i SFS respektive IAFFS. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Lag

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor

Samverkan

88 §   Arbetslöshetskassorna skall samverka med varandra i frågor som rör administration, service, information, utbildning och utveckling av kassornas verksamhet.

Arbetslöshetskassorna skall lämna information till den enskilde om vilka andra arbetslöshetskassor som är verksamma inom hans eller hennes yrkesområde.

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-239.html