IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Pressmeddelande

15,4 miljarder kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen under 2023

Under 2023 betalades 15,4 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Under 2023 fick totalt cirka 235 200 personer arbetslöshetsersättning i Sverige. Det är ungefär 7 500 fler personer och motsvarar en ökning på 3 procent jämfört med året innan. Det visar årsstatistik för 2023 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Nyhet

Årsredovisningen för 2023

På torsdagen 22 februari lämnade IAF in sin årsredovisning till regeringen.

Kommunalarbetarnas a-kassa har lång väntetid – IAF startar tillsynsärende

Väntetiden för förstagångsansökningar till Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa har blivit allt längre under de senaste veckorna. Nu har IAF startat ett tillsynsärende för att följa upp arbetslöshetskassans arbete med att nå kortare väntetid.

Nyhet

Nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete

Den 1 juni 2024 börjar nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete att gälla. Ett mål med föreskrifterna är att det ska vara tydligt när det är dags att utvidga sitt geografiska och yrkesmässiga sökområde. Det finns också en ny skyddsregel som kan gälla för personer som är hindrade att ta arbete eller följa en anvisning på grund av en hotbild.

Nyhet

IAF riktar kritik mot hur Arbetsförmedlingen handlägger återkallande av anvisning till program

Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att återkallanden handläggs rättssäkert och lika i liknande situationer. IAF riktar kritik mot Arbetsförmedlingen med anledning av brister i regeltillämpningen. Det finns betydande skillnader i hur stora bristerna är mellan Arbetsförmedlingens regioner.

Nyhet

Introduktion för nya statens representanter

På fredagen 26 januari anordnade Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) en introduktionsdag för de som är nya i rollen som statens representant i en arbetslöshetskassas styrelse.

Nyhet

Statistik om arbetslöshetsförsäkringen finns nu som öppen data

Nu går det att ladda ned årsstatistik om arbetslöshetsersättning och Arbetsförmedlingens underrättelser som öppen data på vår webbplats.

Nyhet

Tillsynsärende gentemot Unionens a-kassa är avslutat

Unionens a-kassa har förkortat sina väntetider för förstagångsutbetalningar. IAF har därför avslutat tillsynsärendet gentemot a-kassan och går inte vidare med det föreläggande som riktades till a-kassan i augusti 2023.

Nyhet

Tillsynsärende gentemot Lärarnas a-kassa är avslutat

IAF har beslutat att avsluta tillsynsärendet om väntetider hos Lärarnas a-kassa.

Nyhet

IAF har granskat Arbetsförmedlingens systemutvecklingsprocess ur ett kontrollperspektiv

En väl utvecklad digitalisering är en förutsättning för att Arbetsförmedlingen på ett rättssäkert och effektivt sätt ska kunna utföra sitt uppdrag att kontrollera om arbetssökande följer gällande bestämmelser.

Nyhet

IAF har utsett flera nya statens representanter

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har nyligen utsett nya personer som statens representant till sju arbetslöshetskassors styrelser. Uppgiften att utse statens representanter är en central del av IAF:s uppdrag att stärka legitimiteten för arbetslöshetsförsäkringen som en omställningsförsäkring.

Nyhet

A-kassorna är granskade ur ett jämställdhetsperspektiv

IAF har regeringens uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering och har en handlingsplan för hur uppdraget ska genomföras under perioden 2022 till 2025. En av aktiviteterna från planen är att genomföra granskningar vars huvudfokus är jämställdhet. Nu har den första granskningen genomförts och rapporten heter 2023:15 A-kassorna ur ett jämställdhetsperspektiv.

Nyhet

Nya föreskrifter om arbetslöshetskassor börjar att gälla från 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 börjar nya föreskrifter för arbetslöshetskassor (IAFFS 2023:1) att gälla. De nya föreskrifterna är renodlade från det som regleras i årsredovisningslagen och har därefter reviderats med flera språkförenklingar.

Nyhet

Felaktiga ersättningar bör inte ligga till grund för pension

Arbetslöshetsersättning är en pensionsgrundande inkomst. Idag presenterar Inspektionen för socialförsäkringen granskningen ”Rätt PGI?”. Den visar att enskilda personer kan få sin pensionsgrundande inkomst (PGI) och allmänna pension baserad på felaktiga utbetalningar från a-kassorna och Försäkringskassan.

Nyhet

Stor spridning i arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll

Nästan alla arbetslöshetskassor har utvecklat sina processer för intern styrning och kontroll, men det är en stor spridning mellan arbetslöshetskassorna i detta arbete. Några arbetslöshetskassor har väl utvecklade modeller medan andra har ett stort utvecklingsarbete kvar att göra. Ta del av hela granskningen i rapport 2023:14 Arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll.

Pressmeddelande

IAF gör en enkät om bidragsbrott och kontroller i arbetslöshetsförsäkringen

För att få ökad kunskap och en aktuell lägesbild av inställningen till bidragsbrott och kontroller inom arbetslöshetsförsäkringen bjuder IAF in 10 000 personer att svara på en enkätundersökning.

Nyhet

Tillsynsärende gentemot Alfakassan är avslutat

Alfakassan har förkortat sina väntetider för förstagångsutbetalningar. IAF har därför avslutat tillsynsärendet gentemot a-kassan och går inte vidare med det föreläggande som riktades till a-kassan i april 2023.

Nyhet

Tillsynsärende gentemot Kommunals a-kassa är avslutat

Kommunals a-kassa har förkortat sina väntetider för förstagångsutbetalningar. IAF har därför avslutat tillsynsärendet gentemot a-kassan och går inte vidare med det föreläggande som riktades till a-kassan i april 2023.

Nyhet

Nu öppnar vi intresseanmälan för att bli statens representant

Inför nästa år är det dags att utse nya personer till att vara statens representant i några av a-kassornas styrelser. För att få in kandidatförslag öppnar IAF en intresseanmälan. Sista dag att anmäla intresse är 15 november 2023.

Nyhet

Tillsynsärende gentemot Akademikernas a-kassa är avslutat

IAF har beslutat att avsluta tillsynsärendet om väntetider hos Akademikernas arbetslöshetskassa.