IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Lämna dina tips och synpunkter till oss!

IAF granskar några av våra trygghetssystem: arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen. Vi har till uppgift att granska arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens uppdrag i arbetslöshetsförsäkringen. Vi granskar också hur Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar med sanktioner för personer som får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. IAF följer dessutom utvecklingen i arbetslöshetsförsäkringen och tar initiativ till åtgärder när det behövs.

Vi vill gärna få tips och synpunkter från olika håll om hur ersättningarna fungerar inom det område vi har tillsyn över. I vårt uppdrag ingår inte att hantera klagomål i enskilda ärenden.

Du får inte svar när du lämnar tips och synpunkter här. Du får endast en bekräftelse på att vi tagit emot ditt meddelande.

Frågor och svar om att lämna tips och synpunkter

Ja, alla kan lämna in tips och synpunkter till oss. Du kan till exempel vara:

  • ersättningssökande
  • handläggare av ersättning eller
  • någon annan som har en synpunkt eller ett tips som du vill dela med dig av.

Ja, vi vill att du är anonym när du lämnar tips eller synpunkter här.

Om du ändå väljer att inte vara anonym tänk då på att IAF är en statlig myndighet som är skyldig att registrera alla handlingar som kommer in till myndigheten. Dina synpunkter blir därför en allmän handling när de har kommit in till oss och det betyder att vem som helst kan begära att få ta del av dem.

Du kan lämna synpunkter och tips inom de områden som vi har tillsyn över.

Nej, du kan inte bifoga några handlingar. Du kan heller inte klaga i ditt enskilda ärende, eftersom IAF inte har tillsyn över enskilda ärenden.

Nej, du får inte svar när du lämnar tips och synpunkter här. Du får endast en bekräftelse på att vi tagit emot ditt meddelande.

Dina synpunkter kommer att vara ett värdefullt underlag i vår verksamhet.Vi bestämmer själva vilka granskningar vi ska göra. I vissa fall får vi uppdrag från regeringen.

Vi genomför inte tillsyn på uppdrag av enskilda och kan inte agera i enskilda ärenden.