IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Visselblåsarfunktion

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har en visselblåsarfunktion för att ta emot och hantera rapporter om missförhållanden, korruption eller andra oegentligheter inom vår verksamhet.

Att anmäla missförhållanden inom IAF:s verksamhet

I visselblåsarfunktionen kan du anmäla arbetsrelaterade missförhållanden, korruption eller andra allvarliga oegentligheter inom IAF till den interna visselblåsarfunktionen.

Visselblåsarfunktionen är en kanal där du kan rapportera om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang inom IAF. Det ska finnas ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Den kan handla om korruption och mutor eller att en person i ledningen på IAF har missbrukat sin ställning. 

Du som vill rapportera om ett missförhållande och få skydd enligt visselblåsarlagen kan vara bland andra nuvarande eller tidigare medarbetare på IAF, praktikant eller konsult. 

Du som rapporterar missförhållanden ska skyddas mot repressalier och kan välja att vara anonym.

Anmäl via webben, telefon eller ett personligt möte

Du kan göra din anmälan i vår digitala rapporteringskanal via länken nedan. Du kan också ringa röstbrevlådan med telefonnummer 0771–401638. I både rapporteringskanalen och röstbrevlådan kan du välja att få lämna din information i ett personligt möte. När du lämnar din rapport kan du välja att vara anonym. Ingen kommer att kräva att du avslöjar din identitet. 

Rätt kanal för rapportering

Visselblåsarfunktionen ska inte blandas ihop med andra sätt att lämna information till oss på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Om du har synpunkter eller tips om hur exempelvis arbetslöshetsförsäkringen fungerar kan du använda dig av vår tipsfunktion.  Längre ned på den här sidan finns information om andra kanaler för visselblåsning.