IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Kortare öppettider den 30 och 31 augusti

Vår registratur är öppen mellan klockan 8.00 och 10.00 på torsdag och fredag den här veckan. Telefontiden för EU-ärenden är stängd under dessa dagar och öppnar igen måndagen den 3 september kl. 10.00.

Nyhet

Välkommen till nya iaf.se

Nu är IAF:s webbplats uppdaterad med ny design och förbättrade sökfunktioner. Du som tidigare har prenumererat på innehåll från iaf.se behöver skapa en ny prenumeration.

Nyhet

Statistik från IAF

I juni 2018 fick 82 000 personer i Sverige arbetslöshetsersättning från en a-kassa. Totalt betalades 899 miljoner kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen.

Pressmeddelande

Färre karensdagar när ändringar i lagen börjar gälla

Från och med 2 juli minskar antalet karensdagar från sju till sex dagar för att få rätt till arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. Det blir nytt i samband med att ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring börjar gälla. Ändringar berör också rätten till inkomstrelaterad ersättning, förtroendeuppdrag och hur pensionen omräknas till dagsbelopp. Även förordningen om arbetslöshetsförsäkring blir ändrad i samband med detta.

Nyhet

Hur många underrättelser låter arbetsförmedlarna bli att lämna?

En del av arbetsförmedlarnas kontrollarbete består i att lämna underrättelser till arbetslöshetskassan och den interna enheten Ersättningsprövning. Det ska de göra när de misstänker att den arbetssökande inte följer regelverket eller inte uppfyller villkoren för ersättning.

Nyhet

Implementering av regeländringarna inom etableringsersättningen

Införandet av nya regler inom etableringsersättningen som både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hanterar har generellt fungerat bra. I rapporten redovisar IAF hur myndigheterna har implementerat regelverket som trädde i kraft den 1 januari 2018 och de risker i tillämpningen som har identifierats.

Granskning av IF Metalls arbetslöshetskassa

IF Metalls arbetslöshetskassa är den tredje arbetslöshetskassan som blivit granskad enligt en ny modell som utvecklats för att stärka granskningen av arbetslöshetskassornas arbete.

Pressmeddelande

Utvecklad intern kontroll hos a-kassorna

Landets arbetslöshetskassor har utvecklat den interna styrningen och kontrollen inom arbetslöshetsförsäkringen. Det proaktiva arbetet med att minska risken för felaktiga utbetalningar har förbättrats. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som har granskat arbetslöshetskassornas styrelsearbete och arbete kring intern styrning och kontroll.

Aktivitetsrapportering - till vilken nytta och för vem?

Rapporten ger en bild av Arbetsförmedlingens hantering av aktivitetsrapporter samt hur de fungerar som verktyg för den arbetssökandes redovisning och myndighetens uppföljning. Under mars 2015 till februari 2017 skulle i genomsnitt 370 000 arbetssökande ha lämnat aktivitetsrapport varje månad. Arbetsförmedlingen tog emot cirka 250 000 aktivitetsrapporter varje månad, vilket motsvarar två tredjedelar av de rapporter som borde ha kommit in.

Nyhet

Underlag för bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att lämna ett underlag för bidrag till arbetslöshetskassor. Förslaget har beräknats genom en beräkningsmodell som regeringen fastställde 2009.

Nyhet

Hantering av uteslutning och frånkännande

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har följt upp rekommendationerna som lämnades i rapporten 2016:20 En enhetligare hantering av uteslutningar och frånkännanden.

Nyhet

Kopplingar mellan arbetslöshetskassor och närliggande organisation

Rapporten redogör för de samarbeten och de kopplingar som finns mellan arbetslöshetskassorna och närliggande organisationer som ofta är ett fackförbund. Samarbeten och kopplingar rör bland annat styrelsearbete, hanteringen av medlemsavgifter, ansökan om medlemskap och medlemsvärvning.

Nyhet

Färre fick arbetslöshetsersättning under 2017

Under 2017 betalades 12,2 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning ut till 223 000 personer. Det är drygt 8 000 färre personer jämfört med hur många som fick arbetslöshetsersättning 2016

Nyhet

Granskning av kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa är den andra arbetslöshetskassan som IAF granskat enligt en ny modell som utvecklats för att stärka granskningen av arbetslöshetskassornas arbete.

Nyhet

Nytt schabloniserat timlönebelopp för konstnärligt arbete

IAF fastställer det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete till 176 kronor från och med den 1 april 2018.

Pressmeddelande

Allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för handläggningen av vilka jobb arbetssökande ska söka

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste arbetssökande vara aktiva och om nödvändigt acceptera arbete utanför sitt yrke eller på en annan ort. Den som inte uppfyller kraven kan få en varning eller gå miste om arbetslöshetsersättning.