IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2016:11

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Transportarbetarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna...

Rapport

2016:9

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Lärarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2016:8

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av GS arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2016:10

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Vision

IAF har genomfört en granskning av Arbetslöshetkassan Visions tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2016:7

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

IAF har genomfört en granskning av Arbetslöshetskassan Sekos tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2016:6

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Fastighets arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Fastighets arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna underrättelser.

Rapport

2016:5

Vilse i gränslandet

IAF har i tidigare uppdrag uppmärksammat att sökande som har arbetat i annat EU/EES-land eller i Schweiz får arbetslöshetsersättning i form av grundbeloppet i högre grad...

Rapport

2016:4

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när sökande misskött sitt arbetssökande

IAF har under 2015 granskat de meddelanden som arbetsförmedlingskontoren har skickat till arbetslöshetskassorna när den arbetssökande har misskött sitt arbetssökande,...

Rapport

2016:3

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar i denna rapport en kartläggning av omfattningen av uppdragstagarärenden, det vill säga ärenden som...

Rapport

2016:2

Implementering av de nya sanktionsreglerna för personer med aktivitetsstöd

Den 1 mars 2015 trädde nya åtgärdsregler inom aktivitetsstödet i kraft. Syftet med regeländringen var att samordna åtgärdsreglerna för aktivitetsstöd och...

Rapport