IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2021:16

Analys och utvärdering av arbetslöshetskassornas handläggningstider 2020

IAF har fått i uppdrag av regeringen att granska, analysera och utvärdera orsakerna till långa handläggningstider hos vissa arbetslöshetskassor under 2020. I granskningen...

Rapport

2021:15

Enheten Ersättningsprövnings handläggning och handläggningstider

Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning har tidigare befunnit sig i en situation med långa handläggningstider av sanktionsärenden. IAF har granskat enheten...

Rapport

2021:13

Självserviceflödet - Har Arbetsförmedlingen skapat förutsättningar för en väl fungerande kontroll?

Självserviceflödet – Har Arbetsförmedlingen skapat förutsättningar för en väl fungerande kontroll? Självserviceflödet - Har Arbetsförmedlingen skapat...

Rapport

2021:12

Fungerar Arbetsförmedlingens kontroll av aktivitetsrapporter?

2021:12 Fungerar Arbetsförmedlingens kontroll av aktivitetsrapporter? Statistikens framställning - bilaga till rapport 2021:12 Kvalitetsdeklaration -bilaga till rapport 2021:12 IAF har i...

Rapport

2021:11

Övergången mellan arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

2021:11 Övergången mellan arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd När en arbetssökande skrivs in i ett arbetsmarknadspolitiskt program och byter ersättning...

Rapport

2021:9 - Reviderad i januari 2023

Identifierade risker för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen

2021:9 Identifierade risker för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2021:9 har rättats på sidan 8 och 43 då ett skrivfel...

Rapport

2021:10

Handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar

2021:10 Handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar IAF har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en handlingsplan för ett förstärkt kontrollarbete i syfte...

Rapport

2021:8

Arbetslöshetskassornas årsredovisning och ekonomi 2020

Rapport 2021:8 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar och ekonomi 2020 Arbetslöshetskassorna klarade ekonomin bra under 2020 och årsredovisningarna innehöll få brister...

Rapport