IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2021:10

Handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar

2021:10 Handlingsplan för att motverka felaktiga utbetalningar IAF har fått i uppdrag av regeringen att utarbeta en handlingsplan för ett förstärkt kontrollarbete i syfte...

Rapport

2021:8

Arbetslöshetskassornas årsredovisning och ekonomi 2020

Rapport 2021:8 Arbetslöshetskassornas årsredovisningar och ekonomi 2020 Arbetslöshetskassorna klarade ekonomin bra under 2020 och årsredovisningarna innehöll få brister...

Rapport

2021:6

Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet

2021:6 Fördelning av bidrag för att stärka kontrollarbetet Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag...

Rapport

2021:5

Underrättelser, sanktioner och verkställanden 2020

Granskningsrapport om underrättelser, sanktioner och verkställanden 2020 Den här rapporten redovisar statistik över delar av Arbetsförmedlingens, arbetslöshetskassornas...

Rapport

2021:4

Underlag för bidrag till små arbetslöshetskassor

Sedan 2009 har små arbetslöshetskassor som har höga administrationskostnader fått ett särskilt bidrag från staten. IAF har uppdraget att lämna förslag till...

Rapport

2021:3

Implementering av Kundval Rusta och matcha - Säkerställer Arbetsförmedlingen kontrollfunktionen?

Rapport 2021:3 Implementering av Kundval Rusta och matcha Implementering av Kundval Rusta och matcha - Säkerställer Arbetsförmedlingen kontrollfunktionen? Arbetsförmedlingen ansvarar...

Rapport

2021:2

Granskning av STs arbetslöshetskassa

2021:2 Granskning av STs arbetslöshetskassa IAF har granskat STs arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden. Förvaltning och organisation...

Rapport

2021:1

Arbetslöshetskassornas samverkan

Granskningen av arbetslöshetskassornas samverkan visar att samverkansarbetet i stort sett är ändamålsenligt, men att det finns utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde...

Rapport

2020:15

Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter 2019 och 2020

Rapport 2020:15 om Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter 2019 och 2020 Både handlingsplaner och aktivitetsrapporter är centrala verktyg för att...

Rapport