På iaf.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Föreningsrättsliga bestämmelser

Bestämmelser ur lag, förordning och föreskrift som rör arbetslöshetskassor och medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Föreskrift

Avsnitt 1 - Allmänna bestämmelser och registrering av arbetslöshetskassor

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Föreskrift

Avsnitt 2 - Arbetslöshetskassans ledning

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Föreskrift

Avsnitt 3 - Medlemskap

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 1 - Allmänna bestämmelser och registrering av arbetslöshetskassor

De allmänna villkoren, kravet på registrering för arbetslöshetskassorna och innebörden av registrering enligt 1 - 14 §§ LAK. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 10 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 2 - Arbetslöshetskassans ledning

Styrelsens uppgifter och ansvar, styrelsesammanträden och arbetslöshetskassornas beslutsordningar enligt 15-33 §§ LAK. Regler om föreningsstämma och ombud behandlas i avsnitt 5. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 10 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 3 - Medlemskap

Reglerna för medlemskap i en arbetslöshetskassa enligt 34 - 47 a §§ LAK. Det berör rätten till inträde respektive utträde ur en arbetslöshetskassa, uteslutning av medlemmar och medlemsavgifter. ...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 10 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Lag

Ändring i lag

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor: Ny lydelse 34 och 47 §§.

Avsnitt 4 - Finansieringsavgift

Paragraferna 48-49 i LAK om finansieringsavgift som arbetslöshetskassorna varje månad ska betala till staten för delfinansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Medlemsavgifter som en ...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 10 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 5 - Föreningsstämma

Reglerna om föreningsstämma och ombud enligt 50 - 65 §§ LAK. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 6 - Redovisning och revision

Reglerna som gäller för arbetslöshetskassans bokföring, årsredovisning och revisorer enligt 66 - 81 a §§ LAK. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 10 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 7 - Fusion

Fusion mellan arbetslöshetskassor enligt 82 - 84 §§ LAK. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 8 - Den kompletterande arbetslöshetskassan

Regler för den kompletterande arbetslöshetskassan enligt 85 - 87 b §§ LAK. Det rör bildandet av arbetslöshetskassan, arbetslöshetskassans verksamhet, undantag från reglerna i LAK, avgiften för de ...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 25 maj 2018

Ändring i förordning

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor: Ny lydelse i 2 §.

Avsnitt 9 - Samverkan

Samverkan mellan arbetslöshetskassorna enligt 88 § LAK. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 10 - Tillsyn

Paragraferna 89 - 92 i LAK som rör Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) tillsyn över arbetslöshetskassorna samt om kassornas skyldighet att lämna uppgifter till IAF. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 10 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Förordning

Ändring i förordning

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor: Ny lydelse i 5 och 7 §§