IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Föreskrifter

IAF har meddelat föreskrifter till:

  • lagen (1997:238) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen
  • lagen (1997:239) och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
  • förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Föreskrifterna publiceras i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling IAFFS. Föreskrifterna är rättsligt bindande. De ges ut i en tryckt originalversion och det är den som gäller.

IAF:s föreskrifter finns som grund- och ändringsföreskrifter. Föreskrifterna finns också som konsoliderade versioner. Där är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskrifterna. De senaste ändringsföreskrifterna anges efter varje ändrad paragraf. 

Den konsoliderade versionen har tagits fram i informationssyfte och finns inte i tryckt version. Observera att det kan förekomma fel i den konsoliderade versionen. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av föreskrifterna.

IAFFS 2018:3
IAFFS 2018:2

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring

Konsoliderad version med ändringar införda till och med IAFFS 2021:1. Grundföreskrifterna trädde ikraft den 17 december 2018 och beslutades den 16 november 2018.

Konsoliderad och tryckt version av föreskrifterna

IAFFS 2017:2

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid arbetslöshet;

Konsoliderad version med ändringar införda till och med IAFFS 2020:5. Grundföreskrifterna trädde i kraft den 1 augusti 2017 och beslutades den 15 juni 2017.

Konsoliderad och tryckt version av föreskrifterna

IAFFS 2015:3

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om lämpligt arbete

Utkom från trycket 9 februari 2015

Tryckt version av föreskrifterna

IAFFS 2015:1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:1) om övergång mellan stater

Konsoliderad version med ändringar införda till och med IAFFS 2020:4. Grundföreskrifterna trädde i kraft den 1 mars 2015 och beslutades den 22 januari 2015.

Tryckt och konsoliderad version av föreskrifterna