IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Föreskrifter

IAF har meddelat föreskrifter till:

  • lagen (1997:238) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkringen
  • lagen (1997:239) och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor
  • förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Föreskrifterna publiceras i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens författningssamling IAFFS. Föreskrifterna är rättsligt bindande. De ges ut i en tryckt originalversion och det är den som gäller.

IAF:s föreskrifter finns som grund- och ändringsföreskrifter. Föreskrifterna finns också som konsoliderade versioner. Där är ändringsföreskrifterna inlagda på rätt plats i grundföreskrifterna. De senaste ändringsföreskrifterna anges efter varje ändrad paragraf. 

Den konsoliderade versionen har tagits fram i informationssyfte och finns inte i tryckt version. Observera att det kan förekomma fel i den konsoliderade versionen. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen av föreskrifterna.

IAFFS 2021:2
IAFFS 2018:3
IAFFS 2018:2

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring

Konsoliderad version med ändringar införda till och med IAFFS 2021:1. Grundföreskrifterna trädde i kraft den 17 december 2018.

Konsoliderad och tryckt version av föreskrifterna

IAFFS 2018:1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor

Konsoliderad version med ändringar införda till och med IAFFS 2021:3. Grundföreskrifterna trädde i kraft den 10 december 2018.

Tryckt version av föreskrifterna

IAFFS 2017:5

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om godtagbara skäl för en programdeltagare att inte aktivt söka lämpliga arbeten

Konsoliderad version med ändringar införda t o m IAFFS 2020:3. Grundföreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2018.

Konsoliderad och tryckt version av föreskrifterna

IAFFS 2015:3

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om lämpligt arbete

Grundföreskrifterna trädde i kraft den 1 mars 2015.

Tryckt version av föreskrifterna